Talen en Automaten, 2011/12, blok 4

Deze pagina zal tijdens de cursus regelmatig gewijzigd worden.
Last modified: Tue Jun 5 11:04:14 CEST 2012
Nieuw: Op verzoek is het inlevermoment voor Huiswerk 6 verplaatst naar uiterlijk 11 juni, 's morgens voor 11:00 uur.

Docent voor het hoorcollege Wim H. Hesselink (Bernoulliborg 374).
Docent voor het werkcollege: Jasper van de Gronde.
Rooster van dit vak.

De Cursus

De cursus bestaat uit hoorcollege, werkcollege en huiswerk. Om je de stof eigen te maken is noodzakelijk dat je leert de opgaven zelfstandig op te lossen. Je kunt dit alleen leren door het te proberen. Daartoe dient het werkcollege. Als je een opgave gemaakt hebt, moet je ook in staat zijn kritisch naar je eigen oplossing te kijken. Ook daartoe dient het werkcollege. Wij zullen proberen je hierbij zoveel mogelijk te helpen. Er is wekelijks huiswerk. Dit wordt nagekeken en met een cijfer beoordeeld dat meetelt in de eindbeoordeling.
De cursus maakt gebruik van het dictaat Talen en Automaten, dat verkrijgbaar is bij de Repro van de Bernoulliborg.

Waardering en Beoordeling

Het vak heeft een omvang van 5 EC. Het wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen. Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van tentamen- en de huiswerkcijfers, waarbij het tentamen telt voor 80 % en het huiswerk voor 20 % (het huiswerk is dus feitelijk verplicht). Bij het eventuele hertentamen telt alleen het tentamencijfer.

Tentamenstof

Nader te bepalen, zoals verwoord in het wekenschema. Aangevuld met alle opgegeven opgaven van het werkcollege en het huiswerk.

Beschikbaar zijn het tentamen van 22 januari 2010 en een uitwerking daarvan, en de tentamens van 22 april 2009 en 21 januari 2009.

Van Week tot Week

Per week wordt de te behandelen stof aangegeven door de secties in het dictaat. De notatie H 2 [2, 3, 5] betekent secties 2, 3 en 5 uit hoofdstuk 2. Lees de opgegeven tekst voor het college. Lees het achteraf nogmaals om te zien of je nu alles begrijpt. Stel vragen over de tekst op het hoor- of op het werkcollege.
De notatie H 1.3 (1, 6) verwijst naar de opgaven 1 en 6 uit sectie 1.3 van het dictaat. Zorg dat je de opgaven op den duur zelfstandig kunt maken. Dat wordt namelijk op het tentamen van je gevraagd.
Er is zes keer huiswerk. Maak dit individueel of in een koppel van niet meer dan twee personen. Lever het op papier in voor (doorgaans) vrijdagmiddag 15:00 uur in het postvakje van Hesselink (Bernoulliborg, vierde verdieping noord). Elke oplossing of bewering in dit huiswerk moet netjes beargumenteerd worden. Anders kan ik het niet beoordelen.

Week 1 (17). Dinsdag 24 april. Overzicht van de cursus, wiskundige notaties, basisbegrippen formele talen, reguliere expressies. Dictaat H 1 en H 2 [1, 2].
Dinsdag 24 april. Werkcollege: H 1.3 (1, 2, 3, 6), 2.5 (1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13).
Woensdag 25 april. Hoorcollege. Contextvrije grammatica's en contextvrije talen, dictaat H 2.3.
Vrijdag 27 april. Huiswerk 1: dictaat H 1.3 (5, 9), 2.5 (4, 8).

Week 2 (18). Dinsdag 1 mei. Bespreking huiswerk. Normaalvormen van contextvrije grammatica's, dictaat H 2.4.
Dinsdag 1 mei. Werkcollege: H 2.5 (15ad, 17, 20, 23, 24).
Woensdag 2 mei. Eindige automaten, dictaat H 3 [1, 2].
Vrijdag 4 mei. Huiswerk 2: H 2.5 (14, 22b, 30).

Week 3 (19). Dinsdag 8 mei. Bespreking huiswerk. Eindige automaten, reguliere expressies en reguliere talen, dictaat H 3 [3, 4, 5, 6].
Dinsdag 8 mei. Werkcollege: H 3.9 (1, 2, 3, 5, 8, 9, 12, 13).
Woensdag 9 mei. Het pomplemma, dictaat H 3 [7].
Vrijdag 11 mei. Huiswerk 3, H 3.9 (4, 7, 14).

Week 4 (20). Dinsdag 15 mei. Bespreking huiswerk. Achtertalen en eigentalen, dictaat H 3 [8].
Dinsdag 15 mei. Werkcollege: H 3.9 (15, 16, 18ac, 20, 22, 23b).
Woensdag 16 mei. Stapelautomaten en contextvrije talen, dictaat H 4.1.

Week 5 (21). Dinsdag 22 mei. Het contextvrije pomplemma en afsluitingseigenschappen van contextvrije talen, dictaat H 4 [2, 3].
Dinsdag 22 mei. Werkcollege: H 4.5 (2, 3ac, 6, 7b).
Woensdag 23 mei. Turing machines, dictaat H 5 [1, 2].
NB Donderdag 24 mei, 3 uur 's middags (ivm pinksteren). Huiswerk 4: H 3.9 (18b, 21).

Week 6 (22). Dinsdag 29 mei. Bespreking huiswerk. Meer over Turing machines. H 5 [3, 4, 5, 6, 8].
Dindag 29 mei. Werkcollege: H 5.9 (1a, 2d, 3, 5, 8).
Woensdag 30 mei. Beslisbaarheid, dictaat H 6 [1, 2].
Vrijdag 1 juni. Huiswerk 5: H 4.5 (3d, 7c), H 5.9 (2b).

Week 7 (23). Dinsdag 5 juni. Universele Turing machines, beslisbaarheid en onbeslisbaarheid H 6 [2, 3, 4, 5].
Dindag 5 juni. Werkcollege: H 6.9 (1, 2, 5, 6, 10).
Woensdag 6 juni. Bespreking huiswerk. Beslisbaarheid en onbeslisbaarheid H 6 [6, 7, 8].

Week 8 (24). Maandag 11 juni voor 11:00 uur inleveren Huiswerk 6: H 6.9 (3, 4, 7).
Dinsdag 12 juni. Bespreking huiswerk. Onbeperkte en contextgevoelige grammatica's en de Chomsky hierarchie, dictaat H7.
Dindag 12 juni. Werkcollege: H 7.4 (1, 2, 3, 5).

Tentamen: vrijdag 29 juni 2012, 9:00-12:00 uur. Locatie (gewijzigd): Kapteynborg: 5419.0013.
Nabespreking: donderdag 12 juli, 13:00-13:45, BB 165.

Graag bericht als er hierboven of in het dictaat fouten of onduidelijkheden staan.
Terug naar mijn onderwijspagina of mijn hoofdpagina. Wim H. Hesselink