Talen en Automaten, 2012/13, blok 4

Deze pagina zal tijdens de cursus regelmatig gewijzigd worden.
Last modified: 9 juni 2013
Nieuw: werkcollege 14 juni en de omschrijving van de tentamenstof aangepast.

Docent voor het hoorcollege Wim H. Hesselink (Bernoulliborg 374).
Docent voor het werkcollege: Jasper van de Gronde.
Rooster van dit vak.

De Cursus

De cursus bestaat uit hoorcollege, werkcollege en huiswerk. Om je de stof eigen te maken is noodzakelijk dat je leert de opgaven zelfstandig op te lossen. Je kunt dit alleen leren door het te proberen. Daartoe dient het werkcollege. Als je een opgave gemaakt hebt, moet je ook in staat zijn kritisch naar je eigen oplossing te kijken. Ook daartoe dient het werkcollege. Wij zullen proberen je hierbij zoveel mogelijk te helpen. Er is wekelijks huiswerk. Dit wordt nagekeken en met een cijfer beoordeeld dat meetelt in de eindbeoordeling.
De cursus maakt gebruik van het dictaat "Languages and Machines", dat verkrijgbaar is bij de Repro van de Bernoulliborg. In verband met de overgang naar de engelstalige bachelor is dit diktaat in het engels. Er is een glossary beschikbaar met de nederlands vertaling van de belangrijkste termen, voorzover afwijkend van het engels.

Waardering en Beoordeling

Het vak heeft een omvang van 5 EC. Het wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen. Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van tentamen- en de huiswerkcijfers, waarbij het tentamen telt voor 80 % en het huiswerk voor 20 % (het huiswerk is dus feitelijk verplicht). Bij het eventuele hertentamen telt alleen het tentamencijfer.

Tentamenstof

De collegestof zoals verwoord in het wekenschema. Aangevuld met de opgegeven opgaven van het werkcollege en het huiswerk.

Beschikbaar zijn het tentamen van 22 januari 2010 en een uitwerking daarvan, en de tentamens van 29 juni 2012, 22 april 2009 en 21 januari 2009.

Van Week tot Week

Per week wordt de te behandelen stof aangegeven door de secties in het dictaat. De notatie H 2 [2, 3, 5] betekent secties 2, 3 en 5 uit hoofdstuk 2. Lees de opgegeven tekst voor het college. Lees het achteraf nogmaals om te zien of je nu alles begrijpt. Stel vragen over de tekst op het hoor- of op het werkcollege.
De notatie H 1.3 (1, 6) verwijst naar de opgaven 1 en 6 uit sectie 1.3 van het dictaat. Zorg dat je de opgaven op den duur zelfstandig kunt maken. Dat wordt namelijk op het tentamen van je gevraagd.
Er is zes keer huiswerk. Maak dit individueel of in een koppel van niet meer dan twee personen. Lever het op papier in voor (doorgaans) vrijdagmiddag 15:00 uur in het postvakje van Hesselink (Bernoulliborg, vierde verdieping noord). Elke oplossing of bewering in dit huiswerk moet netjes beargumenteerd worden. Anders kan ik het niet beoordelen. Je mag zelf kiezen of je het huiswerk in het nederlands of in het engels maakt.

Week 1 (17). Dinsdag 23 april. Overzicht van de cursus, wiskundige notaties, basisbegrippen formele talen, reguliere expressies. Dictaat H 1 en H 2 [1, 2].
Vrijdag 26 april. Hoorcollege. Contextvrije grammatica's en contextvrije talen, dictaat H 2.3.
Vrijdag 26 april. Werkcollege: H 1.3 (1, 2, 3, 7), 2.5 (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13).
Maandag 29 april voor 15 uur. Huiswerk 1: dictaat H 1.3 (4, 6b), 2.5 (5, 9).

Week 2 (18). Vrijdag 3 mei. Bespreking huiswerk. Normaalvormen van contextvrije grammatica's, dictaat H 2.4.
Vrijdag 3 mei. Werkcollege: H 2.5 (15ad, 17, 21, 25, 29).

Week 3 (19). Dinsdag 7 mei. Eindige automaten, dictaat H 3 [1, 2].
Woensdag 8 mei. Voor 3 uur 'smiddags. Huiswerk 2: H 2.5 (14, 23b, 24).

Week 4 (20). Dinsdag 14 mei. Eindige automaten, reguliere expressies en reguliere talen, dictaat H 3 [3, 4, 5].
Vrijdag 17 mei. Afsluitingseigenschappen van reguliere talen, het pomplemma, achtertalen en eigentalen, dictaat H 3 [6, 7, 8 (1, 2)].
Vrijdag 17 mei. Werkcollege: H 3.9 (2, 5, 9, 12, 14, 16, 17, 19ad).
Vrijdag 17 mei. Huiswerk 3: H 3.9 (4, 10, 13).

Week 5 (21). Dinsdag 21 mei. Stapelautomaten en contextvrije talen, dictaat H 4.1.
Vrijdag 24 mei. Het contextvrije pomplemma en afsluitingseigenschappen van contextvrije talen, dictaat H 4 [2, 3].
Vrijdag 24 mei. Werkcollege: H 3.9 (21, 25a), 4.5 (2, 3ac).
Vrijdag 24 mei. Huiswerk 4. H 3.9 (19c, 20).

Week 6 (22). Dinsdag 28 mei. Turing machines, dictaat H 5 [1, 2].
Vrijdag 31 mei. Meer over Turing machines. H 5 [3, 4, 5, 6, 8].
Vrijdag 31 mei. Werkcollege: H 4.5 (6, 7b), 5.9 (1c, 2b, 3, 5).
Vrijdag 31 mei. Huiswerk 5: H 4.5 (3d, 7c), H 5.9 (2c).

Week 7 (23). Dinsdag 4 juni. Beslisbaarheid, dictaat H 6 [1, 2].
Vrijdag 7 juni. Universele Turing machines, beslisbaarheid en onbeslisbaarheid H 6 [2, 3, 4, 5].
Vrijdag 7 juni. Werkcollege: H 5.9 (8), 6.9 (1, 2, 5, 6).
Vrijdag 7 juni. Huiswerk 6: H 6.9 (3, 4, 7).

Week 8 (24). Deze week: afwijkende zalen.
Dinsdag 11 juni (zaal X5114.0004). Beslisbaarheid en onbeslisbaarheid H 6 [6, 7, 8].
Vrijdag 14 juni (zaal V5161.0293). Onbeperkte en contextgevoelige grammatica's en de Chomsky hierarchie, dictaat H7.
Vrijdag 14 juni. Werkcollege: H 6.9 (10: alleen cf) en H 7.4 (1, 5). Delen van het tentamen van juni 2012, zie boven.

Tentamen: donderdag 20 juni 2012, 9:00-12:00 uur. Locatie: Kapteynborg: 5419.0013.
Nabespreking: dinsdag 9 juli, 13:30-13:30.

Graag bericht als er hierboven of in het dictaat fouten of onduidelijkheden staan.
Terug naar mijn onderwijspagina of mijn hoofdpagina. Wim H. Hesselink