Talen en Automaten, 2013/14, blok 4

Deze pagina zal tijdens de cursus vast nog wel gewijzigd worden.
Last modified: 16 april 2014
Nieuw: huiswerk inleveren op donderdagmorgen voor 10 uur.

Docent voor het hoorcollege Wim H. Hesselink (Bernoulliborg 374).
Docent voor het werkcollege: Jasper van de Gronde.
Rooster van dit vak.

De Cursus

De cursus bestaat uit hoorcollege, werkcollege en huiswerk. Om je de stof eigen te maken is noodzakelijk dat je leert de opgaven zelfstandig op te lossen. Je kunt dit alleen leren door het te proberen. Daartoe dient het werkcollege. Als je een opgave gemaakt hebt, moet je ook in staat zijn kritisch naar je eigen oplossing te kijken. Ook daartoe dient het werkcollege. Wij zullen proberen je hierbij zoveel mogelijk te helpen. Er is wekelijks huiswerk. Dit wordt nagekeken en beoordeeld met een cijfer dat meetelt in de eindbeoordeling.
De cursus maakt gebruik van het dictaat "Languages and Machines", dat verkrijgbaar is bij de Repro van de Bernoulliborg. In verband met de overgang naar de engelstalige bachelor is dit diktaat in het engels. Er is een glossary beschikbaar met de nederlands vertaling van de belangrijkste termen, voorzover afwijkend van het engels.

Waardering en Beoordeling

Het vak heeft een omvang van 5 EC. Het wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen. Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van tentamen- en de huiswerkcijfers, waarbij het tentamen telt voor 80 % en het huiswerk voor 20 % (het huiswerk is dus feitelijk verplicht). Bij het eventuele hertentamen telt alleen het tentamencijfer.

Tentamenstof

De collegestof zoals verwoord in het wekenschema. Aangevuld met de opgegeven opgaven van het werkcollege en het huiswerk.

Beschikbaar zijn het tentamen van 22 januari 2010 en een uitwerking daarvan, en de tentamens van 29 juni 2012, 22 april 2009 en 21 januari 2009.

Van Week tot Week

Per week wordt de te behandelen stof aangegeven door de secties in het dictaat. De notatie H 2 [2, 3, 5] betekent secties 2, 3 en 5 uit hoofdstuk 2. Lees de opgegeven tekst voor het college. Lees het achteraf nogmaals om te zien of je nu alles begrijpt. Stel vragen over de tekst op het hoor- of op het werkcollege.
De notatie H 1.3 (1, 6) verwijst naar de opgaven 1 en 6 uit sectie 1.3 van het dictaat. Zorg dat je de opgaven op den duur zelfstandig kunt maken. Dat wordt namelijk op het tentamen van je gevraagd.
Er is zes keer huiswerk. Maak dit individueel of in een koppel van niet meer dan twee personen. Lever het op papier in voor (doorgaans) donderdagochtend 10:00 uur in het postvakje van Hesselink (Bernoulliborg, vierde verdieping noord). Elke oplossing of bewering in dit huiswerk moet netjes beargumenteerd worden. Anders kan ik het niet beoordelen. Je mag zelf kiezen of je het huiswerk in het nederlands of in het engels maakt.

Week 0 (16). Woensdag 16 april. Overzicht van de cursus, wiskundige notaties, basisbegrippen formele talen, reguliere expressies. Dictaat H 1 en H 2 [1, 2].

Week 1 (17) Dinsdag 22 april. Werkcollege: H 1.3 (1, 2, 3, 6a), 2.5 (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 14).
Woensdag 23 april. Hoorcollege. Contextvrije grammatica's en contextvrije talen, dictaat H 2.3.
Donderdag 24 april voor 10 uur. Huiswerk 1: dictaat H 1.3 (5, 8), 2.5 (4, 10).
Vrijdag 25 april. Hoorcollege. Normaalvormen van contextvrije grammatica's, dictaat H 2.4.

Week 2 (18). Dindag 29 april. Werkcollege: H 2.5 (15ad, 17, 21, 24, 29).
Woensdag 30 april. Eindige automaten, dictaat H 3 [1, 2].
Donderdag 1 mei voor 10 uur. Huiswerk 2: H 2.5 (13, 23a, 26).
Vrijdag 2 mei. Hoorcollege. Eindige automaten, reguliere expressies en reguliere talen, dictaat H 3 [3, 4, 5].

Week 3 (19). Dinsdag 6 mei. Werkcollege: H 3.9 (2, 5, 9, 12, 13, 16, 17, 19ac).
Woensdag 7 mei. Afsluitingseigenschappen van reguliere talen, het pomplemma, achtertalen en eigentalen, dictaat H 3 [6, 7, 8 (1, 2)].
Donderdag 8 mei voor 10 uur. Huiswerk 3: H 3.9 (3, 11b, 14).
Vrijdag 9 mei. Hoorcollege. Stapelautomaten en contextvrije talen, dictaat H 4.1.

Week 4 (20). Dinsdag 13 mei. Werkcollege: H 3.9 (20, 25a), 4.5 (2, 3ac).
Woensdag 14 mei. Hoorcollege. Het contextvrije pomplemma en afsluitingseigenschappen van contextvrije talen, dictaat H 4 [2, 3].
Donderdag 15 mei voor 10 uur. Huiswerk 4. H 3.9 (19d, 21).
Vrijdag 16 mei. Turing machines, dictaat H 5 [1, 2].

Week 5 (21). Dinsdag 20 mei. Werkcollege: H 4.5 (6, 7b), 5.9 (1c, 2c, 3, 5).
Woensdag 21 mei. Hoorcollege. Meer over Turing machines. H 5 [3, 4, 5, 6, 8].
Donderdag 22 mei voor 10 uur. Huiswerk 5: H 4.5 (3e, 7f), H 5.9 (2d).
Vrijdag 23 mei. Hoorcollege. Beslisbaarheid, dictaat H 6 [1, 2].

Week 6 (22). Dinsdag 27 mei. Werkcollege: H 5.9 (7, 9), H 6.9 (1, 2, 3).
Woensdag 28 mei. Universele Turing machines, beslisbaarheid en onbeslisbaarheid H 6 [2, 3, 4, 5].

Week 7 (23). Maandag: het geroosterde college vervalt.
Dinsdag 3 juni. Werkcollege: H 6.9 (4, 6, 7, 9).
Woensdag 4 juni. Hoorcollege. Beslisbaarheid en onbeslisbaarheid H 6 [6, 7, 8].
Donderdag 5 juni voor 10 uur. Huiswerk 6: H 5.9 (11) en H 6.9 (8, 12a).
Vrijdag 6 juni. Hoorcollege. Onbeperkte en contextgevoelige grammatica's en de Chomsky hierarchie, dictaat H7.

Week 8 (24). Dinsdag 10 juni. Werkcollege: H 7.4 (1, 2, 3). Delen van het tentamen van juni 2012, zie boven.
Woensdag 11 juni. Hoorcollege. Bespreking huiswerk. Gelegenheid voor vragen.

Tentamen: donderdag 19 juni 2014, 14:00-17:00 uur. Locatie: Kapteynborg: 5419.0013.
Nabespreking: maandag 7 juli, 13:30-14:30 in BB 293.

Graag bericht als er hierboven of in het dictaat fouten of onduidelijkheden staan.
Terug naar mijn onderwijspagina of mijn hoofdpagina. Wim H. Hesselink